I. Zasady ogólne Polityki Prywatności

1. Zasady ogólne Polityki Prywatności obowiązują dla strony https://www.smc-consulting.pl i wszystkich jej funkcjonalności, a w szczególności funkcjonalności takich jak Sklep, newsletter, pobieranie materiałów i treści udostępnionych za pośrednictwem strony i zgodne są z przepisami:

– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
– art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
– Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Internetowej https://www.smc-consulting.pl jest Sylwia Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sylwia Michalak Consulting, pod adresem os. Jana III Sobieskiego 5/28, 62-002 Poznań zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 5992087224 i numer REGON 301513608.

3. Polityka prywatności określa m.in.:

a) zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony https://www.smc-consulting.pl,
b) możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
c) sposoby wykorzystania tych danych,
d) politykę wykorzystania plików cookies

II. Zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony

1. Dane przetwarzane przez stronę https://www.smc-consulting.pl to dane podane dobrowolnie przez Użytkownika strony oraz dane zebrane za pośrednictwem plików cookies.

2. Dane przetwarzane przez stronę to między innymi dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, historia zakupów Użytkownika strony.

3. Dobrowolne podanie danych następuje przez wyrażenie przez Użytkownika strony zgody poprzez zaznaczenie tego faktu na pasku głównym wyświetlającym się po wejściu przez Użytkownika na stronę lub w formularzu kontaktowym, formularzu zakupu bądź na formularzu zgłoszenia do newslettera w odpowiednio oznaczonych miejscach na wyrażenie zgody. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie w pole zgody i aktywację tego pola.

4. Dane podane dobrowolnie przetwarzane są zgodnie z rodzajem wyrażonej przez Użytkownika zgody, tj.

a) w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

b) w celu informowania Użytkownika strony o akcjach promocyjnych dotyczących oferty produktów i usług Sylwia Michalak Consulting (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) w celu informowania Użytkownika o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które zapisał się za pośrednictwem strony https://www.smc-consulting.pl, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

d) w celu wystawienia certyfikatów i zaświadczeń oraz informowania Użytkownika strony o certyfikatach i zaświadczeniach uzyskanych z tytułu udziału w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Sylwia Michalak Consulting(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

e) w celu przesyłania newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

f) w celu dostarczenia Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail linków i materiałów multimedialnych pobranych bezpłatnie, bądź zakupionych przez Użytkownika za pośrednictwem strony https://www.smc-consulting.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

g) w celu nawiązania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

h) w celu kontaktu handlowego, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Użytkownika strony do Sylwia Michalak Consulting za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie strony https://www.smc-consulting.pl, w sposób wskazany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. telefonicznie, bądź na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

i) w celu realizacji umów, tj. realizacji płatności i przesłania Użytkownikowi zakupionych przez niego towarów, bądź usług za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź sklepu funkcjonującego w ramach strony https://www.smc-consulting.pl, na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, bądź w formularzy zakupu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j) w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

k) w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

l) w celu doskonalenia oferty usług Sylwia Michalak Consulting poprzez prowadzenie badania potrzeb Użytkowników strony w zakresie oferty Sylwia Michalak Consulting (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

m) w celu tworzenia bazy danych osób korzystających z oferty usług Sylwia Michalak Consulting i dokonujących zakupów usług i produktów dostępnych na stronie strony https://www.smc-consulting.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Użytkownik strony może w każdej chwili wyrażoną zgodę wycofać.

6. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź ich niepodanie może skutkować ograniczeniem w korzystaniu z usług strony https://www.smc-consulting.pl , bądź w otrzymywaniu informacji marketingowych, informacji handlowych, czy w dokonywaniu zakupu usług i produktów dostępnych na stronie strony https://www.smc-consulting.pl.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.

III. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownikowi strony https://www.smc-consulting.pl, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania dostępu do danych, kopii danych oraz informacji o celu przetwarzania, o kategorii danych osobowych, podmiotach współpracujących, którym dane mogą być przekazane, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, bądź kryteriach ustalania tego okresu, a także prawo do sprostowania danych, uzupełnienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przy czym przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

2. O skorzystaniu z praw Użytkownik może powiadomić za pomocą poczty na adres Sylwia Michalak Consulting, os. Jana III Sobieskiego 5/28, 62-002 Poznań, bądź adresu e-mail kontakt@smc-consulting.pl wskazując prawo, z którego Użytkownik chce korzystać.

3. Rozpatrzenie zgłoszenia Użytkownika nastąpi w ciągu do 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Jeśli Użytkownik strony uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Wykorzystanie plików cookies

1. Strona https://www.smc-consulting.pl i jej partnerzy wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, i przetwarza dane osobowe, takie jak adresy IP użytkownika, identyfikatory plików cookie, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, w celu spersonalizowania reklam i treści w oparciu o zainteresowania użytkownika strony, w celu mierzenia wydajności reklam i treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach poprzez potwierdzenie tego faktu w polu paska pojawiającego się na stronie.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony https://www.smc-consulting.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej https://www.smc-consulting.pl.

3. Strona https://www.smc-consulting.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a. „sesyjne” (session cookies), tj. pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej

b. „stałe” (persistent cookies), tj. pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia ich przez Użytkownika.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej w celu ulepszenia jej zawartości, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz tworzenia statystyk, korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej.

5. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

6. Korzystając ze strony https://www.smc-consulting.pl bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez stronę plików cookies.

7. Użytkownik strony może zmienić zdanie oraz wybór zgody wracając na stronę, bądź zmieniając ustawienia w oknie przeglądarki urządzenia, przez które wchodzi na stronę.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność do niektórych funkcjonalności strony https://www.smc-consulting.pl.

9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony https://www.smc-consulting.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sylwia Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sylwia Michalak Consulting, pod adresem os. Jana III Sobieskiego 5/28, 62-002 Poznań zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 5992087224 i numer REGON 301513608.

V. Udostępnianie danych osobowych

1. Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:

a) dostawcy usług hostingowych

b) dostawcy usług umożliwiających obsługę newslettera

c) dostawcy usług płatności za zakupione usługi, bądź towary oferowane na stronie https://www.smc-consulting.pl

d) dostawcy usług pocztowych i kurierskich w zakresie wykonywanych przez niego usług dostawy towarów zamówionych przez Użytkownika strony https://www.smc-consulting.pl

e) dostawcy systemu do fakturowania

f) podmiotom realizującym obsługę poczty elektronicznej

g) uprawnionym organom publicznym w zakresie obowiązującego Administratora prawa dotyczącego udostępnienia danych

h) uprawnionym organom państwowym w zakresie obowiązującego Administratora prawa dotyczącego udostępnienia danych

2. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG) oraz

organizacji międzynarodowych. W sytuacji, kiedy takie przekazanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

VI. Okres przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym:

a) administrator realizować będzie mowę, którą Użytkownik zawarł z administratorem danych za pośrednictwem strony https://www.smc-consulting.pl,

b) na administratorze ciążyć będzie prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

c) przez czas dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową,

d) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Uaktualnienie Polityki Prywatności

W przypadku konieczności aktualizacji Polityki prywatności w przyszłości, jej najnowsza wersja będzie dostępna na stronie wraz z informacją o dacie aktualizacji.

Aktualizacja z dnia 25.11.2019r.